A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Великобілозерська громада
Запорізька область, Василівський район

Сесія №1 (друге пленарне засідання) 08.12.2015

УКРАЇНА

Великобілозерська сільська рада

  Великобілозерського району Запорізької області

Сьомого скликання

Перша сесія

Друге пленарне засідання

Рішення

 

08.12.2015                                                                                       № 1

Про обрання

секретаря ради

 

Згідно п.4 ст. 26, п.1 та ч.4 ст.  50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

Великобілозерська сільська рада

Вирішила:

1. Обрати секретарем Великобілозерської сільської ради депутата від виборчого округу

№ 11  Будко Валентину Михайлівну на строк повноважень ради.

 

2. Секретарю Великобілозерської сільської ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Г.Д .Корж

 

 

 

 

УКРАЇНА

Великобілозерська сільська рада

       Великобілозерського району Запорізької області

Сьомого скликання

Перша сесія

Друге пленарне засідання

Рішення

 

08.12.2015                                                                                       № 2

 

Про затвердження заступника

сільського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

 

   Керуючись п.5 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,         ст.. 10, 15  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні» та постановою КМУ від 09.03.2012 року № 268

Великобілозерська сільська рада

Вирішила:

   

Затвердити на посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жмурка Андрія Миколайовича.

 

 

 

Сільський голова                                                                    Г.Д .Корж

 

УКРАЇНА

Великобілозерська сільська рада

                     Великобілозерського району Запорізької області

  Сьомого скликання

Перша  сесія

Друге пленарне засідання

Рішення

 

08.12.2015р.                                                                             № 3

 

Про утворення постійних комісій

Великобілозерської сільської ради

та обрання  їх голів

 

    Відповідно до п.2 ст 26, п 2 ст 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

 

Великобілозерська сільська рада

Вирішила:

Утворити  постійні комісії сільської ради та обрати їх голів у складі:

 • з фінансово-економічних питань і бюджету: 

Шевченко Ольга Василівна – голова комісії,

Члени комісії:

Гур’єва Олена Володимирівна.

Сита Наталія Михайлівна;

Кобченко Олег Володимирович;   

-    постійна комісія з соціальних питань:

Ніколаєнко Лілія Павлівна – голова комісії.

Члени комісії:

Лихо Микола Королевич;    

Оришака Любов Дмитрівна;       

 • з питань аграрно-промислового комплексу та земельних відносин

Щетиніна Галина Василівна – голова комісії;

Члени комісії:

Григор’єв Микола Володимирович.

Ященко Тетяна Степанівна;

 • з питань законності депутатської діяльності та депутатської етики:

Криворучко Микола Миколайович – голова комісії.

Члени комісії:

Бойко Сергій Григорович;                  

Храпач Анна Олександрівна

 

Сільський  голова                                                            Г. Д. Корж

 

 

УКРАЇНА

Великобілозерська сільська рада

                         Великобілозерського району Запорізької області

  Сьомого скликання

Перша  сесія

Друге пленарне засідання

 

Рішення

 

08.12.2015р.                                                                                           № 4

 

Про затвердження Положення

про постійні комісії сільської ради

   

    Відповідно до  п.13 ст 46,ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

Великобілозерська сільська рада

Вирішила:

 

    Затвердити Положення про постійні комісії  Великобілозерської сільської ради. (додається).

 

 

 

 

Сільський голова                                                                          Г. Д. Корж

 

 

 

 

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      рішенням сільської ради

                                                                                                      08.12.2015 року № 4                         

                                                                  

            

ПОЛОЖЕННЯ

про  постійні  комісії

Великобілозерської сільської ради

 

І. Загальні засади.

1. В своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад» Регламентом роботи сільської ради, цим  Положенням, іншими нормативними  актами.

2. Постійні комісії ради  є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету і діють відповідно до закону та “Положення про постійні комісії сільської ради”, яке затверджується радою.

 3. Постійні комісії обираються сільською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Заступник голови та секретар  постійної комісії обирається на її засіданні. Всі інші питання структури комісій вирішуються відповідною комісією. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, замінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар ради.

5.Постійні комісії будують свою роботу на основі гласності, законності, рівноправності і вільного колективного обговорення  і вирішення питань.

6. Постійні комісії є підзвітними сільській раді  та відповідальними  перед нею.

 

ІІ.Перелік постійних комісій сільської ради.

1. Постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності та депутатської етики.

2. Постійна комісія з фінансово-економічних питань і бюджету.

3.Постійна  комісія з питань аграрно-промислового комплексу та  земельних відносин.

4.Постійна комісія з соціальних питань.

 

         ІІІ. Функції і повноваження постійних  комісій.

Основними  функціями постійних комісій є:

-

 • попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, призначення радою, готують  висновки  з цих питань;
 • за дорученням ради, сільського голови  або за власною ініціативою вивчають питання, відповідно профілю комісії, віднесені до відання ради, ініціативою вивчають питання, відповідні профілю комісій, віднесені до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових  осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
 • постійні комісії при вирішенні питань, які належать до її компетенції, взаємодіють  з відповідними відділами, управліннями  та іншими підрозділами сільської ради, об’єднаннями громадян;
 • узагальнюють та систематизують  пропозиції громадян, установ та організацій щодо поліпшення діяльності ради.

Постійні комісії  мають право:

 • Запрошувати  посадових осіб, працівників  сільської ради під  час розгляду                      питань, що належать до її компетенції;
 • здійснювати зв’язки з відповідними  комісіями рад місцевого самоврядування;
 • у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом,  отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;
 • вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання сільської ради;
 • скликати сесію ради у передбачених законодавством випадках.

 

ІV. Організація роботи постійних комісій.

1. Організація роботи постійних комісії ради покладається на голів комісі. Голови  комісій  скликають  і ведуть засідання комісій, дають доручення членам  комісій представляють комісії у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а  також громадянами організовують  роботу, по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голів комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

2.  Основною  формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в них  беруть  участь не  менше як половина  депутатів від  загального складу комісії.

Засідання  постійних комісій  проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішеннями постійних комісій проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім  членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засіданні особи.

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії  приймають рішення  і рекомендації. Рішення  і рекомендації  постійних комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписується головами комісій, а у разі їх відсутності –  заступником  голів  або секретарями комісій можуть бути переглянуті,ячкщо за це подано більшість голосів членів комісії від її загального складу. Зазначені рішення надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головами і секретарями  комісій.Протоколи засідань комісії підписуються головами і секретарями  комісій.

4. Рішення  та  рекомендації  постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради, розглядатися постійними комісіями спільно.

Рішення і рекомендації  постійними комісіями  на їх  спільних засіданнях   підписуються головами відповідних постійних комісій.

6. Постійні комісії  розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з питань, які входять до їх  компетенції. Порядок розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом України «Про звернення громадян».

7. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах,

8. Члени постійних комісій зобов’язані:

 • бути присутніми  на засіданнях постійних комісій, до складу  яких вони входдять;
 • брати участь у роботі постійних комісій;
 • дотримуватися порядку на засіданнях постійних комісій;
 • виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

1.Члени постійних комісій мають право:

-Вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання;

 • Брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна  бути проголосована на засіданні постійної комісії;
 • Викласти свою окрему думку як додаток до рішення чи висновку постійної комісії.
 1. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально - технічне забезпечення діяльності постійних комісій  здійснює виконавчий апарат сільської ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Г.Д. Корж

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь