A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобілозерська громада
Запорізька область, Василівський район

Сесія № 7 (позачергова) від 29.01.2016

УКРАЇНА

Великобілозерська сільська рада

Великобілозерського району Запорізької області

Сьомого  скликання

Сьома сесія

позачергова

Рішення

 

29.01.2016                                                                                                            № 1

 

Про встановлення ставок податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки

 

     Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";  статтями 14, 265, 266 Податкового кодексу України; Законом України від 24.12.2015 року № 909–VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"

Великобілозерська  сільська рада

вирішила:  

1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Великобілозерської сільської ради згідно додатку 1, (додається).

 

2. Затвердити "Положення про ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Великобілозерської  сільської ради", (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сорок восьмої сесії Великобілозерської сільської ради шостого скликання від 26.01.2015 року № 1 "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки".

4. Рішення вступає в дію з моменту його офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з фінансово – економічних питань та бюджету.

 

  

Сільський голова                                                          Г.Д. Корж

 

                                                                                            Додаток 1

                                                        до рішення сесії                                                              

                                                        Великобілозерської сільської ради

                                                       сьомого скликання            

                                                                                           від 29.01.2016 року № 1

 

Ставки податку з 01 січня 2016 року за 1 кв. м нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості по Великобілозерській сільській раді.  

 

1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості для фізичних та юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

1.1. для фізичних осіб:

а) для квартири/квартир, незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів – у розмірі 0.5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року;

б) для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів – у розмірі 0.5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 180 кв. метрів – у розмірі 0.5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року;

1.2. для юридичних осіб:

а) для квартир, для житлових будинків і для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування – у розмірі 1,0 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року.

2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб (одного платника податку) встановлюються в таких розмірах:

 

2.1. для фізичних осіб:

а) у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м загальної площі об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості (бази оподаткування).

2.2. для юридичних осіб:

а) у розмірі 1,0 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м загальної площі об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості (бази оподаткування).

2.3. Встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб. Від сплати податку звільняються фізичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості:

- інваліди І та ІІ групи

- фізичні особи, які виховують 3 і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів  

   війни, гарантії їх соціального захисту;

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

   катастрофи;

- учасники антитерористичної операції.

 

 

Сільський голова                                                                       Г.Д. Корж

 

                                                                                                 Додаток 2

                                                             до рішення сесії                                                                                                                                                    Великобілозерської сільської ради

                                                             сьомого скликання             

                                                                                                від 29.01.2016 року № 1

 

 ПОЛОЖЕННЯ

 про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Великобілозерської  сільської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розроблено відповідно до Податкового кодексу України, Закону України  від 28.12.2014 року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 а) якщо об`єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

 б) якщо об`єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 в) якщо об`єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

  а) об`єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 б) об`єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов`язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

 в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

 е) об`єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об`єкта на дитину;

 є) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

 ж) будівлі, споруди промисловості, а саме: виробничі та складські приміщення заводів, фабрик та інших об’єктів виробництва відповідних галузей промисловості;

 з) будівлі, споруди призначені для використання в сільськогосподарській діяльності сільськогосподарських товаровиробників, а саме: корівники, свинарники, конюшні та інші споруди для відгодівлі тварин, пташники, інкубатори, зерносховища, овочесховища, елеватори, теплиці, силосні вежі, склади, гаражі (ангари) для зберігання сільськогосподарської техніки, приміщення токів, сінники тощо;

 и) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ.

 4.1. Базою оподаткування є загальна площа об`єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 4.2. База оподаткування об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 4.3. База оподаткування об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з загальної площі кожного окремого об`єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об`єкт.

5. ПІЛЬГИ ІЗ СПЛАТИ ПОДАТКУ.

5.1.  База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 180 кв. метрів;

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 280 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Великобілозерська   сільська рада  своїм рішенням може змінювати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування встановлена цим підпунктом.

Орган місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.

6. СТАВКА ПОДАТКУ.

6.1.  Ставки податку для об”єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням Великобілозерської сільської ради у розмірі, що не перевищує 1% мінімальної заробітної плати встановленої законом на          1 січня звітного (податкового) року.

7. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПОДАТКУ.

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту підпункту 5.1. пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1. пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

8.4. Органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органам, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

9. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ПОДАТКУ В РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській  місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

11. СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Сільський голова                                           Г.Д. Корж

 

 

УКРАЇНА

Великобілозерська сільська рада

Великобілозерського району Запорізької області

Сьомого  скликання

Сьома сесія

позачергова

Рішення

 

29.01.2016                                                                                                            № 2

 

Про встановлення ставок транспортного податку

на території Великобілозерської сільської ради

 

     Керуючись пунктами 24, 35 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; статтею 267 Податкового кодексу України, Законом України від 25.12.2015 року № 929–VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"; Законом України "Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності",

Великобілозерська сільська рада

вирішила:  

1. Встановити з 01.01.2016 року ставку транспортного податку для фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року – у розмірі 25 000 гривень за кожний автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з фінансово – економічних питань та бюджету.

 

 

Сільський голова                                                             Г.Д. Корж

 

 

УКРАЇНА

Великобілозерська сільська рада

Великобілозерського району Запорізької області

Сьомого  скликання

Сьома сесія

позачергова

Рішення

 

29.01.2016                                                                                                            № 3

 

Про внесення змін і доповнень

до Регламенту Великобілозерської

сільської ради сьомого скликання,

затвердженого рішенням сільської

ради від 24.12.2015 № 16

 

Відповідно до п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   Закону України від 26.11.2015 № 842 «Про внесення зміни до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань»

Великобілозерська сільська рада

вирішила:

  1. Внести зміни та доповнення до Регламенту Великобілозерської сільської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням сільської ради від 24.12.2015 № 16 (далі – Регламент).

            Пункт 19.2 статті 19 глави 2 Регламенту викласти у наступній редакції:

«19.2 Секретаріат пленарного засідання ради надає допомогу головуючому  у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні ради звернення депутатів ради, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час відкритого поіменного голосування при прийнятті рішень ради та веде протокол сесії».

            Статтю 24 глави 2  Регламенту викласти у наступній редакції:

«Стаття 24. Відкрите поіменне голосування.

24.1. Рішення Ради приймається відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією пленарного засідання ради, або секретаріатом пленарного засідання (за рішенням ради).

24.2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради».

   2.     Це рішення набирає чинності з 23 лютого 2016 року.

 

Сільський голова                                                     Г.Д.  Корж

 

УКРАЇНА

Великобілозерська сільська рада

Великобілозерського району Запорізької області

Сьомого  скликання

Сьома сесія

позачергова

Рішення

 

29.01.2016                                                                                                            № 4

 

Про надання в оренду в приміщенні

сільської ради кімнати  для ведення

приватної медичної практики

 

       Відповідно до п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист приватного підприємця Мішевського Богдана Олександровича від 26.01.2016 № М-06/2

Великобілозерська сільська рада

вирішила:

1. Надати в оренду в приміщенні сільської ради кімнату  площею 7,25  кв.м., що знаходиться по вул. Центральна, 125 с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області приватному підприємцю Мішевському Богдану Олександровичу для ведення приватної медичної практики терміном на 2 місяці з 01 лютого до 01 квітня поточного року.

2. Сільському голові  укласти договір оренди з 01 лютого 2016 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з фінансово-економічних питань і бюджету та з соціальних питань.

 

Сільський голова                                       Г.Д.Корж

 

УКРАЇНА

Великобілозерська сільська рада

Великобілозерського району Запорізької області

Сьомого  скликання

Сьома сесія

позачергова

Рішення

 

29.01.2016                                                                                                            № 5

 

Про затвердження персонального

складу виконавчого комітету

сільської ради за пропозицією

сільського голови   

 

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 26 та ст. 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Великобілозерська сільська рада

Вирішила:

Затвердити персональний склад виконавчого комітету сільської ради за пропозицією сільського голови у такому складі:

1. Корж Галина Дмитрівна

2. Будко Валентина Михайлівна

3. Жмурко Андрій Миколайович

4. Водяницький Анатолій Іванович

5. Корж Леонід Андрійович

6. Борисенко Сергій Григорович

7. Бардокіна Ірина Василівна

8. Бакута Андрій Андрійович

9. Тронь Іван Андрійович

 

 

    Сільський голова                                                                                 Г.Д.Корж

 

   

УКРАЇНА

Великобілозерська сільська рада

Великобілозерського району Запорізької області

Сьомого  скликання

Сьома сесія

позачергова

Рішення

 

29.01.2016                                                                                                            № 6

                                                                                     

Про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення

земельних ділянок у власність

.

 Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст.12,40,118,121. 122, Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Єлагіної Анастасії Кіндратівни від 25.12.2015 Є-147/2, та проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Великобілозерська сільська рада

вирішила :

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва  площею 0,0521га, кадастровий номер 2321180100:03:002:1014  , та площею 0,0320 га кадастровий номер 2321180100:03:002:1013 розташованої за адресою  с.Велика Білозерка вул. Центральна 137.

2.Передати громадянці Єлагіній Анастасії Кіндратівні у власність земельні ділянки для ведення садівництва площею 0,0521га, кадастровий номер 2321180100:03:002:1014  , та площею 0,0320 га кадастровий номер 2321180100:03:002:1013 розташованої за адресою  с.Велика Білозерка вул. Центральна 137.

3. Громадянці Єлагіній Анастасії Кіндратівні

3.1 забезпечити державну реєстрацію  права власності на земельні ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2 виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог  ст.91 Земельного кодексу України

 

 

Сільський голова                                                         Г.Д.Корж

Різне

 

Виступила: Сита Н.М. – депутат сільської ради

Внесла пропозицію  про відміну рішення виконавчого комітету від 30.12.2015 № 43 «Про виконання рішення виконавчого комітету від 30.09.2015 року № 33 «Звіт директора КП «Білозерка про роботу підприємства за 8 місяців 2015 року» та заслухати на засіданні виконавчого комітету звіт директора КП «Білозерка» Павленко Г.М. на протязі 10 календарних днів.

Виступив: Кобченко О.В. – депутат сільської ради

Вніс пропозицію  про опублікування на сайті сільської ради рішень виконавчого комітету за листопад, грудень, січень і надалі.

Виступила: Щетиніна Г.В. – депутат сільської ради

Внесла пропозицію розглянути питання про недовіру сільському голові.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь