A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобілозерська громада
Запорізька область, Василівський район

Розпорядження про затвердження Положення та складу робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Великобілозерської сільської об’єднаної територіальної громади

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

сільського голови

 

_26.02.2018 року                                                                                                                          № 35-ОД__

 

 

Про затвердження Положення та

складу робочої групи з розробки

Стратегічного плану розвитку

громади

 


     На виконання рішення Великобілозерської сільської ради десятої сесії сьомого скликання від 22.12.2017р.

- №22  «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018 рік»

- № 23 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів   Великобілозерської сільської ради  на 2018 рік»

-  №24  «Про затвердження Програми  забезпечення функціонування комунального підприємства «Білозерка» Великобілозерської сільської ради Запорізької області  на 2018 рік»

- №25 «Про затвердження Програми «Питна вода» на 2018 рік»

- №26 «Про затвердження Програми підтримки діяльності фізичних осіб по наданню соціальних  послуг інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,  на 2018 рік»

-№27 «Про затвердження Програми з охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

на території Великобілозерської сільської ради на 2018 рік»

-№28 «Про затвердження  Програми розвитку і підтримки охорони здоров’я

на 2018 рік»

-№29 « Про затвердження Програми соціальної підтримки ветеранів війни,праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах, "Назустріч людям" на 2018рік»

 -№30 Про затвердження Програми «Розвиток культури і духовності на 2018рік»

-№31 «Про затвердження Програми розвитку освіти на 2018 рік»

-№32 «Про затвердження Програми "Захист ветеранів" на 2018 рік»

-№33 «Про затвердження Програми «Організація  та проведення оплачуваних громадських робіт» на 2018 рік»

-№34 «Про затвердження Програми розвитку Великобілозерської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 


1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегічного

плану розвитку Великобілозерської сільської об’єднаної територіальної громади (додаток №1).

2. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегічного

плану розвитку Великобілозерської сільської об’єднаної територіальної громади (додаток №2).

3. Призначити перше засідання  робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Великобілозерської сільської об’єднаної територіальної громади на 01.03.2018року.
 

  

  Сільський  голова                                                                                        І.І.Батрак

 

 

                                         

                                                                                                                                                        Додаток N 1

                                                                                                                                                     до розпорядження

                                                                                                                                                    сільського голови N 35-ОД

                                                                                                                                                    від 26 лютого 2018 р.

 

Положення

про робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку

Великобілозерської сільської об’єднаної територіальної громади

 

І. Загальні положення.

      Робоча група створюється з метою організації та підготовки пропозицій з розробки Стратегічного плану розвитку Великобілозерської сільської  ОТГ до 2020року (далі – Стратегічний план).

      Робоча група формується з представників виконкому, громадських, релігійних, бізнесових кіл, депутатів та спеціалістів сільської ради, небайдужих жителів громади, фахівців з питань планування розвитку села (в т. ч. представників навчальних  закладів та установ), спеціалістів з питань освіти, медицини, культури, спорту та житлово –комунального господарства, тощо.

      Склад робочої групи затверджується розпорядженням сільського  голови.

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються  окремо.

       Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

 

ІІ. Функції.

       Робоча група в процесі діяльності:

· розробляє проект бачення Стратегічного плану розвитку громади;

· визначає напрями і пріоритети своєї роботи;

· розробляє план дій для втілення Стратегічного плану;

· визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку ОТГ;

· проводить економічні дослідження та фінансово - технічний аналіз;

· проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку ОТГ;

· визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;

· може брати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку ОТГ в межах Стратегічного плану;

· організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед жителів об’єднаної громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегічний план;

· узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в план дій групи;

· організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану;

· організовує роботу з засобами масової інформації;

· розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню

довго – і короткострокових цілей;

· розробляє перелік завдань, строки їх виконання та перелік відповідальних

виконавців для забезпечення реалізації Стратегії,

· формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку громади;

· формує робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;

· затверджує ведучих фокусних груп;

· затверджує теми соціально - психологічних досліджень;

· залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;

· приймає участь у розробці та подає проект Стратегії на затвердження Великобілозерській сільській раді.

 

        ІІІ. Повноваження / правові гарантії діяльності Робочої групи.

       Організація роботи Робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться згідно з планом роботи, затвердженим головою Робочої групи. Забезпечення поточної та технічної підготовки та проведення засідань Робочої групи здійснює секретар. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Робочої групи.

      За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Робочої групи і оформлюється протоколом, який підписує голова Робочої групи, а у разі його відсутності – заступник голови робочої групи та секретар групи.

        У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати свої повноваження, головні його функції здійснює заступник голови групи.

        Засідання робочої групи є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

        Робоча група має право:

· отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану, в організаціях, установах, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання; структурних підрозділах виконкому;

· проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану;

· проводити роз’яснювальну роботу серед громад ОТГ з питань розробки і втілення Стратегії в громаді та значення його необхідності;

· вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально - економічної ситуації в Великобілозерськiй сільській ОТГ в межах розробки і втілення Стратегічного плану;

· брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту Стратегічного плану, економічного і соціального розвитку міста;

· розробляти та узгоджувати проекти договорів, пов'язаних з розробкою Стратегічного плану.

 

IV.Обов'язки (відповідальність) робочої групи.

 

        Члени робочої групи:

· виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану розвитку Великобілозерської  ОТГ.

· несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань Стратегічного плану.

 

 

  Сільський  голова                                                                                    Батрак I.I.

 

 

                                                      

                                                                                                                                                    Додаток N 2

                                                                                                                                                 до розпорядження

                                                                                                                                              сільського голови N 35-ОД

                                                                                                                                               від  26  лютого 2018 р.

 

СКЛАД

робочої групи з підготовки Стратегічного плану розвитку

Великобілозерської сільської об’єднаної територіальної громади

1

 

Батрак Ігор Іванович

 

Голова робочої групи, сільський голова

2

Дуденко Вікторія Анатоліївна

Заступник голови робочої групи, перший заступник сільського голови

3

Барановська Тетяна Олександрівна

Координатор робочої групи , начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності

4

Криворучко Катерина Миколаївна

Секретар робочої групи,головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності

5

Ходус Тетяна Вікторівна

Секретар сільської ради

6

Бовтута Сергій Михайлович

Заступник з питань житлово-комунального господарства

7

Підопригора Людмила Василівна

Провідний спеціаліст відділу із соціальної роботи

8

Гапотій Людмила Григорівна

Керуючий справами виконавчого комітету сільської ради

9

Потапенко Тетяна Дмитрівна

Начальник фінансового відділу

10

Карпенко Людмила Антонівна

Начальник відділу з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

11

Важова Валентина Миколаївна

Бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

12

Маликіна Руслана Анатоліївна

Директор центру соціальних послуг Великобілозерської сільської ради(за згодою)

13

Голєва Віта Михайлівна

Начальник відділу кадрової роботи

14

Децюра Олександра Сергіївна

Начальник загального відділу

15

Ярмоленко Віталій Олександрович

Начальник відділу земельних відносин та екології

16

Ромалійський Віталій Іванович

Начальник відділу освіти, культури, туризму, охорони культурної спадщини, молоді та спорту

17

Безверхній Олег Миколайович

Головний лікар «Центральної лікарні Великобілозерської сільської ради»(за згодою)

18

Гур’єва Олена Володимирівна

Головний лікар «Центру первинної медико – санітарної допомоги» Великобілозерської сільської ради, член виконкому(за згодою)

19

Сиротюк Ольга Василівна

Директор Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5

20

Головенська Тетяна Іванівна

директор комунального закладу    «Великобілозерський районний будинок  культури» Великобілозерської районної ради , член виконкому(за згодою)

21

Кобченко Олег Володимирович

Приватний підприємець, голова комісії з питань промисловості, підприємництва, інфраструктури, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово- комунальної власності(за згодою)

22

Водяницький Анатолій Іванович

Приватний підприємець, голова комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування та екології(за згодою)

23

Білик Лілія Олександрівна

Голова комісії з питань планування , фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку(за згодою)

24

Патенко Іван Вікторович

Голова комісії з питань прав людини, законності депутатської діяльності та етики(за згодою)

25

Кобченко Ніна Анатоліївна

Вчитель, голова комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичного виховання(за згодою)

26

Ходус Олександр Станіславович

Депутат сільської ради(за згодою)

27

Топчій Олександр Валентинович

ГО «Великобілозерська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» (за згодою)

 

28

Сухаренко Андрій  Миколайович

 

ГО «Великобілозерська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» (за згодою)

29

Ієрей Олександр

Ієрей Церкви святих апостолів Петра і Павла(за згодою)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь