A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобілозерська громада
Запорізька область, Василівський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про створення спостережної ради при комунальному некомерційному підприємстві «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради

Дата: 05.11.2021 09:53
Кількість переглядів: 43

Додаток 1

до рішення сільської ради

                                                                                             від 26.10.2021 № 63 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про створення спостережної ради при комунальному некомерційному підприємстві «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради

 

Великобілозерська сільська рада Василівського району Запорізької області, відповідно до ст. 24 «Основ законодавства  України  про  охорону  здоров’я»  та  постанови  КМУ  від 27.12.2017р.  №1077  «Про  спостережну  раду  закладу  охорони  здоров’я  та внесення  змін  до  Типової  форми  контракту  з  керівником  державного, комунального  закладу  охорони  здоров’я»,  повідомляє  про  намір  створити спостережну раду при комунальному некомерційному підприємстві «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради  на  наступній  черговій  сесії.

Великобілозерська сільска рада проводить відбір представників громадськості, громадських  об’єднань  та  організацій,  що  здійснюють  захист  прав  у  сфері 

охорони здоров’я, професійного самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у  сфері  запобігання  корупції  у  члени  спостережної  ради  при комунальному некомерційному підприємстві «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради, як наглядового органу закладу охорони здоров’я комунальної форми власності, що надає  медичну  допомогу  вторинного  рівня,  з  яким  головним  розпорядником бюджетних коштів укладено договір про медичне обслуговування населення.

 

Правова підстава проведення конкурсу:  Рішення Великобілозерської сільської ради  від 26.10.2021  року № 63 «Про намір створити спостережну раду при комунальному некомерційному підприємстві «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради та затвердження Положення про спостережну раду при комунальному некомерційному підприємстві «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради», Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  27  грудня  2017  р.  №  1077  «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», ст. 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ.

 

Повне  найменування  підприємства:  комунальне  некомерційне підприємство «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради (далі  -Підприємство).

 

Юридичне  та  фактичне  місцезнаходження  Підприємства:  71400, Запорізька область, Василівський район, с.Велика Білозерка вул. 8 Березня, 3

 

Основною метою діяльності Підприємства є:  забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та 

обсязі, встановлених законодавством.

 

Правовий статус Підприємства: Комунальне  некомерційне підприємство  «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради є комунальним унітарним некомерційним підприємством.

Підприємство  створене на підставі рішення Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області від 04.01.2019 № 4 «Про припинення в результаті реорганізації Центральної лікарні Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Підприємство  є  правонаступником  усього  майна,  прав  та  обов’язків Центральної лікарні Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області. 

Підприємство  здійснює  господарську  некомерційну  діяльність,спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку,  організовує  свою  діяльність  відповідно  до  фінансового  плану, затвердженого Засновником. 

 

Статут  Підприємства:  затверджено рішенням Великобілозерської сільської ради № 27 від 20.12.2019 «Про затвердження передавального акта та  Статуту комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області».

 

Мета діяльності спостережної ради: сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

 

Основні  напрямки  діяльності  та  структури  спостережної  ради відображені  в  «Положенні  про  спостережну  раду  при комунальному некомерційному  підприємстві «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради, затвердженому рішенням Великобілозерської сільської ради Запорізької області від 26 жовтня 2021 року  № 63 (додається).

 

Персональний  склад  спостережної  ради  буде  затверджуватись  на черговій  сесії  Великобілозерської сільської ради   у  кількості  не більше ніж 15 чоловік, серед них:

•  один представник засновника закладу охорони здоров’я;

•  представник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або виконавчого органу відповідної сільської ради  -  від однієї до чотирьох осіб;

•  депутатів місцевої ради (за згодою) - від однієї до двох осіб;

•  представників  громадськості  та  громадських  об’єднань,  діяльність  яких спрямована  на  захист  прав  у  сфері  охорони  здоров’я,  організацій,  що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції (за згодою), -  від однієї до восьми осіб (по одному представнику).

 

Члени спостережної ради повинні відповідати наступним вимогам:

•  бездоганна ділова репутація;

•  відсутність  реального  або  потенційного  конфлікту  інтересів,  що  може 

вплинути  на  об’єктивність  і  неупередженість  прийняття  рішень 

спостережною  радою,  зокрема  відсутність  трудових  відносин  із  закладом 

охорони здоров’я; 

•  наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони 

здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;

•  відсутність непогашеної судимості.

Громадські об’єднання, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони  здоров’я,  організації,  що  здійснюють  професійне  самоврядування  у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції, повинні протягом 10 робочих  днів  з  дати  розміщення  інформації  на  офіційному  веб-сайті Великобілозерської сільської ради надіслати сільській раді пропозиції щодо включення своїх представників до складу спостережної ради.

 

Пропозиції  щодо  кандидатур  до  складу  спостережної  ради при комунальному некомерційному підприємстві  «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради подавати до Великобілозерськоїї сільської ради за адресою: 71400, Запорізька обл., Василівський район с.Велика Білозерка вул. Центральна буд. 125 (заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хілько О.Л.) протягом 10 робочих днів з моменту оприлюднення повідомлення  разом  з  відповідними  документами,  що  підтверджують повноваження представників на їхнє членство у спостережній раді.

 

Пропозиції  приймаються  протягом  10  робочих  днів  з  моменту розміщення  інформації  на  офіційному  веб-сайті  Великобілозерської сільської ради  :  https://vbilozerska-gromada.gov.ua/

Інформація для довідок за телефоном (0987751042)

Е-mаіl: belsrada@gmail.com

Відповідальна  особа  за  прийом  документів  –  Хілько Оксана Леонідовна

 

Депутати місцевих рад, представники громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, протягом 10 робочих днів з дати розміщення інформації на офіційному веб-сайті Великобілозерської сільської ради надсилають сільській раді пропозиції щодо включення своїх представників до її складу.

Відбір представників громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, проводиться шляхом рейтингового голосування за кандидатів у члени спостережної ради на офіційному веб-сайті Великобілозерської сільської ради у строк, що не перевищує 20 днів.

 

Для  проведення  рейтингового  голосування  та  опрацювання  його результатів комісія забезпечує підготовку бланка для голосування в електронній формі (далі -  електронний бюлетень) та розміщає його на офіційному веб-сайті Великобілозерської сільської ради.

Рейтингове  голосування  за  кандидатів від громадськості,  громадських  об’єднань  та  організацій,  що  здійснюють професійне  самоврядування  у  члени  спостережної  ради здійснюється  шляхом  заповнення  електронних  бюлетенів.  В  електронному бюлетені  зазначаються  в  алфавітному  порядку  прізвища  усіх  кандидатів  від громадськості,  громадських  об’єднань  та  організацій,  що  здійснюють професійне  самоврядування.  Електронний  бюлетень  для  голосування заповнюється шляхом обов’язкового виставлення кандидатам від громадськості, громадських  об’єднань  та  організацій,  що  здійснюють  професійне самоврядування,  рейтингових  балів  від  1  до  5.  Кожен  з  рейтингових  балів виставляється  лише  один  раз  незалежно  від  кількості  включених  до електронного  бюлетеня  кандидатів.  Електронний  бюлетень,  заповнений  з порушенням зазначених вимог, є недійсним.

 

Якщо від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, запропоновано до восьми кандидатів, рейтингове голосування не проводиться. 

Секретар сільської ради                                                       Володимир РУДЕНКО

 

 

Додаток 3

до рішення сільської ради

                                                                                 від 26.10.2021 № 63

 

ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну раду при комунальному некомерційному підприємстві «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради 

 

  1. Загальна частина

1.1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов’язки спостережної ради комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради, організацію її роботи.

1.2. Спостережна рада комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради (далі – спостережна рада)  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради і положенням про спостережну раду.

1.3. Основними принципами діяльності спостережної ради є:

колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

прозорість діяльності;

неупередженість і рівноправність членів спостережної ради;

незалежність.

1.4. Спостережна рада утворюється за рішенням засновника у кількості не більш як 15 осіб.

2. Мета діяльності, права та обов’язки

2.1. Метою діяльності спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

2.2. Спостережна рада:

- затверджує план роботи спостережної ради;

- розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення комунальним некомерційним підприємством «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради;

- розглядає питання щодо дотримання комунальним некомерційним підприємством «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі питання щодо належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагування комунальним некомерційним підприємством «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради на такі скарги;

- розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради;

- вносить керівнику комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради пропозиції з питань діяльності комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради, покращення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради;

- подає пропозиції керівнику комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради щодо оптимізації організаційної структури такого закладу за напрямами його діяльності;

- розглядає інші питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради, здійсненням медичного обслуговування, дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів;

- інформує засновника комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради про недоліки діяльності закладу, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення;

- подає пропозиції засновнику та керівнику комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у закладі охорони здоров’я;

- з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційних веб-сайтах комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради (за наявності) і засновника комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради, розміщує інформацію про діяльність спостережної ради на інформаційних стендах у закладі охорони здоров’я в доступних для пацієнтів місцях.

2.3. Спостережна рада має право:

- на отримання доступу її членів згідно з вимогами законодавства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради на ім’я керівника комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради;

- залучати експертів до проведення аналізу окремих питань діяльності комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

 

  1. Склад спостережної ради

3.1. До складу спостережної ради входять голова, заступник голови, секретар і члени спостережної ради.

3.2. Члени спостережної ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову спостережної ради, а також за пропозицією голови - секретаря спостережної ради.

3.3. Строк повноважень спостережної ради становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом спостережної ради більше двох строків підряд.

3.4. Членство у спостережній раді припиняється у разі:

- систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних причин члена спостережної ради на її засіданнях;

- надходження мотивованого повідомлення від органу / організації, від якого / якої було делеговано члена спостережної ради, за підписом керівника  про відкликання свого представника та припинення його членства у спостережній раді;

- скасування державної реєстрації громадського об’єднання / організації, представника якого / якої обрано до складу спостережної ради;

- неможливості члена спостережної ради брати участь у роботі спостережної ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена спостережної ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена спостережної ради;

- подання членом спостережної ради відповідної заяви; 

- смерті члена спостережної ради.

3.5. У разі припинення представником громадськості, громадського об’єднання чи організації, що здійснює професійне самоврядування, членства у спостережній раді його місце може зайняти наступний за черговістю кандидат до складу спостережної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування.

Рішення про включення нового члена до спостережної ради затверджується засновником комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради

.

4. Організація роботи спостережної ради

4.1. Спостережну раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.

4.2. Голова спостережної ради:

- організовує діяльність спостережної ради;

- визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів спостережної ради;

- скликає і веде засідання спостережної ради, виносить на розгляд спостережної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення спостережної ради;

- підписує листи та інші документи спостережної ради;

- представляє спостережну раду у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засновником комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради, підприємствами, установами, організаціями;

- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради, в межах її повноважень.

4.3. Секретар спостережної ради:

- готує проект плану роботи спостережної ради з урахуванням пропозицій її членів;

- забезпечує подання членам спостережної ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;

- забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;

- веде і зберігає протоколи засідань спостережної ради та іншу документацію;

- веде облік присутності членів спостережної ради на її засіданнях;

- забезпечує інформування громадськості про діяльність спостережної ради;

- здійснює інші повноваження і виконує доручення голови спостережної ради, пов’язані з організацією її діяльності.

4.4. Члени спостережної ради мають право:

- брати участь у засіданнях спостережної ради;

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях спостережної ради шляхом внесення їх до порядку денного;

- брати участь у розгляді питань спостережною радою та подавати пропозиції до проектів рішень спостережної ради.

4.5. Члени спостережної ради не мають права перешкоджати діяльності комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради, здійсненню медичного обслуговування населення.

4.6. Члени спостережної ради не мають права розголошувати відомості, що становлять лікарську таємницю, персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків членів спостережної ради. Члени спостережної ради підписують зобов’язання щодо нерозголошення такої інформації (у довільній формі).

Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для виключення члена із складу спостережної ради.

4.7. Спостережна рада провадить свою діяльність за планами роботи, які формуються на підставі пропозицій її членів.

4.8. Засідання спостережної ради скликає та проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.

4.9. Засідання спостережної ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, і вважаються правоможними, якщо на них присутні дві третини її членів.

4.10. Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, засновника комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради або однієї третини членів спостережної ради.

Вимога про скликання позачергового засідання спостережної ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення.

4.11. Засідання спостережної ради проводяться у відкритому або закритому режимі.

У разі коли на засіданні спостережної ради розглядаються питання, пов’язані з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням спостережної ради засідання проводяться у закритому режимі.

4.12. Рішення спостережної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови спостережної ради.

4.13. Член спостережної ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член спостережної ради під час голосування має один голос.

4.14. Розгляд питань, що виносяться на засідання спостережної ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головуючим та секретарем спостережної ради і надсилається усім членам спостережної ради.

Члени спостережної ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід’ємною частиною.

4.15. Рішення спостережної ради доводяться до відома засновника та керівника комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті засновника комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради та офіційному веб-сайті комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради (за наявності) з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, що не може бути розголошена.

4.16. Спостережна рада подає засновнику комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради річний звіт про свою роботу. У разі визнання діяльності спостережної ради незадовільною засновник комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Великобілозерської сільської ради приймає обґрунтоване рішення про формування нового складу спостережної ради.

Члени спостережної ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до наступного складу спостережної ради.

 

Секретар сільської ради                                                       Володимир РУДЕНКО  

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь