Великобілозерська громада
Запорізька область, Василівський район

Конкурс на вакантну посаду

Дата: 07.03.2018 11:52
Кількість переглядів: 573

Фото без опису

Великобілозерська сільська рада

Великобілозерського району Запорізької області

оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади

органу місцевого самоврядування:

 

1.   Головного  спеціаліста (інспектор праці) юридичного відділу Великобілозерської сільської  ради ( 1 посада).

 

Вимоги конкурсантів: громадянство України, повна вища фахова освіта відповідного спрямування, досконале володіння державною мовою та персональним комп’ютером, стаж роботи за фахом  на державній службі або в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 – х років.

Необхідні документи:  заява про участь у конкурсі, заповнена особова картка (форма  П – 2 ДС) з  відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см., копії документів про освіту з відповідним додатком, копія документа, що посвідчує особу, декларацію (кандидата на посаду) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному чинним законодавством за 2017 рік в електронному вигляді; копія військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних).

Довідки надаються за телефоном: 20-3-45.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дати публікації оголошення про проведення конкурсу за адресою: с. Велика Білозерка вул.. Центральна,125 Великобілозерський район,  Запорізької області, Великобілозерська сільська рада.

ОБОВЯЗКИ  ІНСПЕКТОРА ПРАЦІ

 

1) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

2) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

 

3) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

 

4) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення;

 

5) видає в установленому порядку юридичним особам, та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

 

6) забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства, у межах повноважень, визначених положенням про виконавчий орган, та запобігання можливим його порушенням;

 

7) накладає у порядку, визначеному законодавством, штрафи за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень виконавчого органу;

 

8) здійснює фіксацію процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

 

9) звітує про виконання покладених на виконавчий орган завдань за формою та у строки, визначені Держпраці;

 

10) подає до Держпраці чи її територіальних органів матеріали та організаційно-розпорядчі документи, що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;

 

11) бере участь в організації проведення та / або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю;

 

12) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 

13) аналізує стан та тенденції додержання законодавства про працю у межах території відповідної ради та вживає заходів до усунення недоліків;

 

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

15) постійно інформує населення про стан здійснення делегованих повноважень;

 

16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;

 

17) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

18) забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень;

 

19) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, керівнику виконавчого органу та Держпраці;

 

20) проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, готує та подає Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;

 

21) проводить моніторинг стану дотримання законодавства про працю, у тому числі у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

 

22) бере участь у інформаційно-роз’яснювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;

 

23) співпрацює з іншими виконавчими органами відповідних рад щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

 

24) безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування;

 

25) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

 

26) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

 

27) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об'єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

 

28) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці залучати працівників правоохоронних органів;

 

29) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

 

30) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

 

31) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;

 

32) проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора